Ýewropa Bileleşigi ABŞ-a syýahat etmek bilen baglanyşykly çäklendirmesini ýatyrdy

Brýusselde geçirilen ýygnakda kabul edilen karar boýunça ABŞ-da “Covid-19” sebäpli girizilen çäklendirmeler aýryldy. Çäklendirmeler kem-kemden aýrylar. Bütin dünýäde “Covid-19” sebäpli ...

Putin bilen Baýden Ženewada duşuşdylar

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden bilen Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putiniň 4 sagat töweregi dowam eden duşuşygy boldy. Şeýle duşuşyk 1985-nji ýylyň ...

“Coca-Cola” Kristiano Ronaldo sebäpli 4 milliard dollar ýitgä sezewar boldy

“EURO 2020”-niň çäklerinde Wengriýa oýnundan öň Ronaldonyň metbugat ýygnagy boldy. Kristiano Ronaldo öz oturmaly ýerine gelen badyna öňünde duran “Coca-Cola” ...

41 ýyldan soň Ýaponiýanyň eksport möçberi iň ýokary derejä çykdy

Maý aýynda Ýaponiýanyň eksporty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 49,6 göterim ýokarlandy. Aprel aýynda 38 göterim ýokarlanan eksportyň maý ...

Penjegiň golundaky etiketany näm etmeli?

Penjek bolsun kurtka bolsun, ony öndürýän kärhana öz önümini belli etmek üçin boýnunda we ýeňiniň iç we daş böleklerinde öz ...

SPORT

IT HABARLAR

Biz bilen habarlaşmak üçin: delovoy.turkmenistan@gmail.com

0 0 3 0 9 6

© 2021 Ähli hukuklar goralandyr.